Rejestracja karty

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń na nr telefonu: 887 444 232

Uczestnik programu / Uprawniony


Dodatkowy uprawniony

Wypełnij jeżeli zgłaszasz dodatkowego uprawnionego (współmałżonek/partner)


Oświadczam że mam świadomość że poprzez dokonanie czynności rejestracji karty uzyskuję, prawo wyłącznie do jednej bezpłatnej usługi konsultacji prawnika w obszarze prawa pracy w okresie 90 dni od daty rejestracji karty. Pełna usługa pomocy prawnej określona w Regulaminie Programu Wsparcia Prawnego LexOmni jest usługą płatną i możliwość jej uzyskania następuje poprzez dokonanie czynności aktywacji karty rozumianej jako wyrażenie woli zawarcia umowy na odległość.

Oświadczam że mam świadomość że poprzez dokonanie czynności rejestracji karty uzyskuję, prawo wyłącznie do jednej bezpłatnej usługi prawnej w zakresie wsparcia prawnego przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w okresie 90 dni od daty rejestracji oraz wyrażam zgodę na przesłanie dokumentów wynikających z realizacji ww. bezpłatnej usługi prawnej na adres nieruchomosci@expander.pl

Pełna usługa pomocy prawnej określona w Regulaminie Programu Wsparcia Prawnego LexOmni jest usługą płatną i możliwość jej uzyskania następuje poprzez dokonanie czynności aktywacji karty rozumianej jako wyrażenie woli zawarcia umowy na odległość.

Oświadczam że mam świadomość że poprzez dokonanie czynności rejestracji karty uzyskuję, prawo wyłącznie do jednej bezpłatnej usługi konsultacji prawnika w obszarze prawa pracy w okresie 90 dni od daty rejestracji karty. Pełna usługa pomocy prawnej określona w Regulaminie Programu Wsparcia Prawnego LexOmni jest usługą płatną i możliwość jej uzyskania następuje poprzez dokonanie czynności aktywacji karty rozumianej jako wyrażenie woli zawarcia umowy na odległość.

Oświadczam że przed dokonaniem czynności rejestracji karty:

  • zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Programu Wsparcia Prawnego LexOmni (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się i akceptuję Klauzulę Informacyjną (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady przetwarzania danych osobowych (dokument pdf)
  • Wyrażam zgodę na doręczenie wszelkiej dokumentacji związanej z Umową oraz korespondencji kierowanej przez 4ead w trakcie trwania Umowy, na wskazany przeze mnie adres e-mail