Rejestracja karty

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń na nr telefonu: 887 444 232

Uczestnik programu / Uprawniony


Dodatkowy uprawniony

Wypełnij jeżeli zgłaszasz dodatkowego uprawnionego (współmałżonek/partner)


Oświadczam że mam świadomość że poprzez dokonanie czynności rejestracji karty uzyskuję prawo wyłącznie do jednej bezpłatnej usługi konsultacji prawnika w obszarze prawa pracy w okresie 90 dni od daty rejestracji karty. Pełna usługa pomocy prawnej określona w Regulaminie Programu Wsparcia Prawnego LexOmni jest usługą płatną i możliwość jej uzyskania następuje poprzez dokonanie czynności aktywacji karty rozumianej jako wyrażenie woli zawarcia umowy na odległość.