Rejestracja karty

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń na nr telefonu: 887 444 232

Uczestnik programu


Uprawniony

Wypełnić jeżeli uprawnionym będzie inna osoba niż Uczestnik programu


Oświadczam że mam świadomość że poprzez dokonanie czynności rejestracji karty uzyskuję prawo wyłącznie do jednej bezpłatnej usługi konsultacji prawnika w obszarze prawa pracy w okresie 90 dni od daty rejestracji karty. Pełna usługa pomocy prawnej określona w Regulaminie Programu Wsparcia Prawnego LexOmni jest usługą płatną i możliwość jej uzyskania następuje poprzez dokonanie czynności aktywacji karty rozumianej jako wyrażenie woli zawarcia umowy na odległość.