Aktywacja karty

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń na nr telefonu: 887 444 232

Uczestnik programu / Uprawniony


Dodatkowy uprawniony


Oświadczam że przed dokonaniem czynności aktywacji karty:

  • zapoznałem/-am się z Regulamin Programu Wsparcia Prawnego LexOmni (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się z Klauzulę Informacyjną (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady przetwarzania danych osobowych (dokument pdf)
  • Wyrażam zgodę na doręczenie wszelkiej dokumentacji związanej z Umową oraz korespondencji kierowanej przez 4ead w trakcie trwania Umowy, na wskazany przeze mnie adres e-mail