Aktywacja karty

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń na nr telefonu: 887 444 232

Uczestnik programu / Uprawniony


Uczestnik programu


ECOMIS Sp. z o.o.

Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP: 5252722178
Email: 4ead@ecomis.pl
Tel: 601 955 354

Dodatkowy uprawniony

Uprawniony


Oświadczam że przed dokonaniem czynności aktywacji karty:

  • zapoznałem/-am się z Regulamin Programu Wsparcia Prawnego LexOmni (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się z Klauzulę Informacyjną (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady przetwarzania danych osobowych (dokument pdf)
  • Wyrażam zgodę na doręczenie wszelkiej dokumentacji związanej z Umową oraz korespondencji kierowanej przez 4ead w trakcie trwania Umowy, na wskazany przeze mnie adres e-mail
  • zapoznałem/-am się z Regulamin Programu Wsparcia Prawnego LexOmni (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się z Klauzulę Informacyjną (dokument pdf)
  • zapoznałem/-am się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady przetwarzania danych osobowych (dokument pdf)
  • Wyrażam zgodę na doręczenie wszelkiej dokumentacji związanej z Umową oraz korespondencji kierowanej przez 4ead w trakcie trwania Umowy, na wskazany przeze mnie adres e-mail